FONDEN TAGKÆRGAARD

BESTYRELSEN

Fonden Tagkærgaard er en selvejende Fond (non profit), med en aktiv bestyrelse. Bestyrelsen mødes med et fast interval året igennem. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den daglige drift af Fonden Tagkærgaard og udgøres af følgende medlemmer.

Børge Boch

Næstformand

Anne-Else Højgaard

Medlem

Pernille c-dichow

Medlem

Rikke damm rossen

Medarbejderrepræsentant

FORMAND

Bjørn Svensson