FONDEN TAGKÆRGAARD

Vi tror på en ny start​

Tagkærgaard - Behandlingssted og afdeling for unge med misbrug

Seggelund Hovedvej 1, 6070 Christiansfeld

Efter en eventuel afrusningsperiode på Tagskægget eller Tagudsigten, vil den unge flytte ind på Tagstenen, Tagkærgaard eller Tagkvisten. Her vil den unge typisk bo i en længerevarende periode.

Tagkærgaard er et behandlingstilbud med plads til 9 unge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 13 til 22 år
Tagkærgaard har også plads til unge, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Lov om Socialservice § 107.

Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte unge, hvor vi arbejder med misbrugsproblemet, adfærden, kontakten til forældrene og familien, skolen, fremtidig erhverv/uddannelse, bo-træning, psykisk/fysisk velvære og det sociale netværk.

Det primære mål for anbringelsen er, at styrke den unges kompetencer og livskvalitet. Et mål der bl.a. nås ved, at den unge kommer ud af sit misbrug og aflægger sin misbrugsadfærd.

Praktiske information

Tagkærgaard har til huse på adressen; Forbindelsesvejen 1, 6070 Christiansfeld, og er en stor flot gård med gode og rummelige faciliteter. Tagkærgaard er indrettet med fem store gode værelser.


Stueetagen rummer fællesarealer som stuer, køkken, toilet og bad. Mens første salen rummer personalerum, ungeværelser samt bad og toilet.

Vores specialiseret privat skole og de tre forsøgslejligheder ligger i de tidligere staldbygninger, hvor der også er motionsrum.

 

Målgruppen​

Tagkærgaard er et behandlingssted som er målrettet unge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 13-22 år.

De unge kan udover misbruget have sociale og følelsesmæssige udfordringer.
​Mindre grader af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser, eller adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer, som kræver pædagogisk støtte.

Vi tilbyder støtte til, at:

  • Blive fri fra sit misbrug
  • ​Indgå i sociale relationer
  • ​Få struktur på dagligdagen
  • ​Ændre en uhensigtmæssig adfærd
  • ​Få løst op for udfordringerne i netværket/familien
  • ​Mestre psykiske udfordringer
  • ​Mestre skole eller arbejde​

Personale og kontaktinformationer​

Fællespersonale for Fonden Tagkærgaard:
Lasse Balsgaard, Direktør lb@tagkaergaard.dk
Niels Klemann, Økonomichef nk@tagkaergaard.dk
Rikke Damm Rossen, Socialrådgiver rikke.rossen@tagkaergaard.dk
Lene Jensen Mouboe, Socialrådgiver ljm@tagkaergaard.dk
Lone Rathgen Christiansen, Sundhedsfaglig leder lone.carl@tagkaergaard.dk
Tina Keller, Sygeplejerske tk@tagkaergaard.dk
Helle Jacobsen, Sygeplejerske hj@tagkaergaard.dk
Annemette Stolling, Sygeplejerske as@tagkaergaard.dk
Mikkel Ravn, Psykolog

Personale På Tagkærgaard:

Bjørn Strøm Schmidt, Afdelingsleder bojern@tagkaergaard.dk

Morten Dueholm, pædagogmedhjælper
Henrik Brandborg, pædagogmedhjælper
Sisse Keilholt, pædagogmedhjælper
Heike Martensen, pædagog
Mohammad Ibrahim, pædagog
Louise Thygesen, pædagogmedhjælper
Sune Jakobsen, pædagogmedhjælper
Natasja Lee Rasmussen, vågen nattevagt

Eksterne konsulenter der samarbejdes med i dagligdagen

​​Klinisk Psykolog Arne Jakobsen (Gruppeterapi og supervision)

​Kunstterapeut Annette Friborg (Ugentlig terapi til de unge)

​Huslæge Lægerne i Bjert

Børn og Ungepsykiater Marina Wind

Tagkærgaard

På Tagkærgaard tilbyder vi længerevarende behandlingsforløb for unge i alderen 13-22 år.

Tagstenen

På Tagstenen tlbyder vi længerevarende behandlingsforløb for unge i alderen 13-22 år.

Tagskægget

På Tagskægget tilbyder vi afklarings/afrusningsforløb for unge i alderen 13-22 år.

Tagkvisten

På Tagkvisten tilbyder vi længerevarende behandlingsforløb for unge i alderen 13-22 år.

Tagudsigten

På Tagudsigten tilbyder vi forskellige behandlingsforløb for unge i alderen 13-22 år.

Tagkærgaardskolen

Vi tilbyder undervisning fra 7 - 10 klasse, med særlig tilrettelagt undervisning for unge.