FONDEN TAGKÆRGAARD

TAGKÆRGAARD

Tagkærgaard er et behandlingstilbud med plads til 9 unge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 13 til 22 år

Tagkærgaard har også plads til unge, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Lov om Socialservice § 107.

Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte unge, hvor vi arbejder med misbrugsproblemet, adfærden, kontakten til forældrene og familien, skolen, fremtidig erhverv/uddannelse, bo-træning, psykisk/fysisk velvære og det sociale netværk.

Det primære mål for anbringelsen er, at styrke den unges kompetencer og livskvalitet. Et mål der bl.a. nås ved, at den unge kommer ud af sit misbrug og aflægger sin misbrugsadfærd.

Praktisk information

Tagkærgaard har til huse på adressen; Forbindelsesvej 1, 6070 Christiansfeld, og er en stor flot gård med gode og rummelige faciliteter. Tagkærgaard er indrettet med fem store gode værelser.

Stueetagen rummer fællesarealer som stuer, køkken, toilet og bad. Mens første salen rummer personalerum, ungeværelser samt bad og toilet.

Vores specialiseret privat skole og de tre forsøgslejligheder ligger i de tidligere staldbygninger, hvor der også er motionsrum.

Målgruppen​

Tagkærgaard er et behandlingssted som er målrettet unge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 13-22 år.

De unge kan udover misbruget have sociale og følelsesmæssige udfordringer.
​Mindre grader af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser, eller adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer, som kræver pædagogisk støtte.

Vi tilbyder støtte til, at:

  • Blive fri fra sit misbrug
  • ​Indgå i sociale relationer
  • ​Få struktur på dagligdagen
  • ​Ændre en uhensigtmæssig adfærd
  • ​Få løst op for udfordringerne i netværket/familien
  • ​Mestre psykiske udfordringer
  • ​Mestre skole eller arbejde​

Personale

Henrik Brandsborg

Pædagogisk personale

Sisse Keilholt

Pædagogisk personale

Allan Heinsvig

Pædagogisk personale

Louise Thygesen

Pædagogisk personale

Damir Agic

Pædagogisk personale

Kristina Bonde

Pædagogisk personale

Jette L. Woydowski

Pædagogisk personale

johny petersen

Pædagogisk personale

Natasja L. Rasmussen

Vågen nattevagt

Jan Gløckner

Vågen nattevagt

Kasper B. Rasmussen

Køkken

Afdelingsleder

Bjørn Schmidt
m: 92440620
bjoern@tagkaergaard.dk