FONDEN TAGKÆRGAARD

TAGKÆRGAARDSKOLEN

På Tagkærgaardskolen går vi forrest i at støtte de unge på en helhedsorienteret måde. Vi er en del af Fonden Tagkærgaard, hvilket betyder, at vi kan tilbyde en sammenhængende tilgang til at imødekomme de unges behov på alle fronter. Vores skole er specialiseret i at håndtere udfordringerne ved misbrug og skolevægring og tilbyder en unik tilgang til at hjælpe de unge på bedst mulig vis.

Vi sørger for, at undervisningen er skræddersyet til den enkelte og tilpasset deres behov og skema. Derudover arbejder vi tæt sammen med vores sundhedsfaglige og terapeutiske team, socialrådgivere og den unges samtalepartner for at sikre den optimale behandling og udvikling.

Vi lægger vægt på ikke kun undervisningen, men også trivsel og generel udvikling hos de unge. Hos Tagkærgaardskolen og Fonden Tagkærgaard går vi helhjertet ind for at støtte de unge i at nå deres fulde potentiale og til at trives på alle områder af livet.

Mange af vores elever har haft dårlige oplevelser fra deres tidligere skolegang. For dem er skolen noget, der primært er forbundet med nederlag, og de har ofte svært ved at tro på deres egne evner i skoleregi. En vigtig del af vores opgave her er derfor at motivere, udfordre og støtte vores unge – på en måde, der passer til den enkeltes behov.

UNDERVISNING

KOST

FÆLLESSKAB

Individuelt tilrettelagt undervisning

På vores skole lægger vi stor vægt på individuel støtte og opmærksomhed. Vi tilbyder en bred vifte af undervisningsmetoder, herunder klasseundervisning, gruppearbejde, eneundervisning og selvstændigt arbejde. Vi tror på, at denne alsidige tilgang hjælper vores elever med at udvikle deres færdigheder på bedst mulig vis.

Vi har et dedikeret lærerkorps, der er klar til at støtte og vejlede vores elever gennem deres læringsrejse. Vores undervisningslokaler er gode, og vi har faciliteter som boldbane og bordtennis – og adgang til en idrætshal. På vores skole tilbyder vi folkeskolens fulde fagrække, og vi sørger for at forberede vores elever til afgangseksamen og projektopgaver gennem året.

Vi prioriterer, at den enkelte elev tager ansvar for sin egen læring og føler sig klar til de udfordringer, der venter. Hos os er hver elev vigtig, og vi arbejder hårdt på at skabe et inkluderende og engageret læringsmiljø.

Målsætning og erfaringer

Vi tror på, at nøglen til succesfuld læring ligger i at være opmærksom på den enkelte elevs behov og styrker. Vores dedikerede lærere giver støtte og vejledning gennem hele skoledagen for at sikre, at hver elev når sit mål om at bestå Folkeskolens Afgangseksamen eller Folkeskolens Udvidede Afgangseksamen.

Hver elev har møde med en lærer hver 3. måned for at diskutere mål og fremskridt. Ved at indgå i dialog og lave klare aftaler med eleverne, involverer vi dem aktivt i deres egen læringsproces. Vi tror på, at når den unge føler sig medansvarlig for sit eget skolearbejde, bliver skoledagen mere meningsfuld og motivationen til at tage ansvar for sin læring styrkes. Sammen skaber vi en skolekultur, hvor elevernes engagement og deltagelse er i fokus.

Personale

Anja Hansen

Lærer

Rene mamsen

Lærer

Sanne Jensen

Lærer

Don Suleman

Lærer

alan b. majgaard

Lærer

mira m. hanfeld

Lærer

christina m. c. guerrerio

Pædagogisk personale

Annette s. broholm

Køkken

skoleleder

Frank Arentoft
m: 92440645
fa@tagkaergaard.dk