FONDEN TAGKÆRGAARD

TAGSTENEN

Tagstenen er et behandlingstilbud med plads til 8 unge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 13 til 22 år

Tagstenen har også plads til unge, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Lov om Socialservice § 107.

Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte unge, hvor vi arbejder med misbrugsproblemet, adfærden, kontakten til forældrene og familien, skolen, fremtidig erhverv/uddannelse, bo-træning, psykisk/fysisk velvære og det sociale netværk.

Det primære mål for anbringelsen er, at styrke den unges kompetencer og livskvalitet. Et mål der bl.a. nås ved, at den unge kommer ud af sit misbrug og aflægger sin misbrugsadfærd.

Praktiske information
Tagstenens adressen er: Koldingvej 1, 6070 Christiansfeld. Her har vi til huse i en velindrettet afdeling.

​Faciliteterne er veldisponerede og indrettet med fem gode værelser, en hyggelig opholdsstue, spiseafdeling, køkken, vagtrum, terapilokale, vaske- og tørrerum m.m. – altsammen i stueplan og med udgang til de skønne, grønne arealer som omgiver bygningen. Derudover er der tre forsøgslejligheder. r.

Målgruppen

Tagstenen er et behandlingssted som er målrettet unge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 13-22 år.​

De unge kan udover misbruget have sociale og følelsesmæssige udfordringer. Mindre grader af fysisk eller psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser, eller adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer, som kræver pædagogisk støtte.

Vi tilbyder støtte til, at:

  • Blive fri af sit misbrug
  • ​Indgå i sociale relationer
  • ​Få struktur på dagligdagen
  • ​Ændre en uhensigtmæssig adfærd
  • ​Få løst op for problemer i netværket/familien
  • ​Mestre psykiske udfordringer
  • ​Mestre skole eller arbejde​

Personale

Mette wolf

Pædagogisk personale

julie damkjær

Pædagogisk personale

ditte mazur

Pædagogisk personale

johnni segatz

Pædagogisk personale

mikael n. olesen

Pædagogisk personale

katrine m. h. poder

Pædagogisk personale

michael s. sørensen

Pædagogisk personale

mette l. fyhn

Pædagogisk personale

hans-jørgen jessen

Vågen nattevagt

mikkel m. s. ellermann

Vågen nattevagt

tanja schubert

Køkken

Afdelingsleder

Jonas Niedziella
m: 81406650
jnn@tagkaergaard.dk