FONDEN TAGKÆRGAARD

Vi tror på en ny start​

Tagstenen

Koldingvej 1, 6070 Christiansfeld

Efter en eventuel afrusningsperiode på Tagskægget eller Tagudsigten, vil den unge flytte ind på Tagstenen, Tagkærgaard eller Tagkvisten. Her vil den unge typisk bo i en længerevarende periode.

Tagstenen er et behandlingstilbud med plads til 8 unge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 13 til 22 år

Tagstenen har også plads til unge, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Lov om Socialservice § 107.

Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte unge, hvor vi arbejder med misbrugsproblemet, adfærden, kontakten til forældrene og familien, skolen, fremtidig erhverv/uddannelse, bo-træning, psykisk/fysisk velvære og det sociale netværk.

 

Det primære mål for anbringelsen er, at styrke den unges kompetencer og livskvalitet. Et mål der bl.a. nås ved, at den unge kommer ud af sit misbrug og aflægger sin misbrugsadfærd.

Praktiske information
Tagstenens adressen er: Koldingvej 1, 6070 Christiansfeld. Her har vi til huse i en velindrettet afdeling.

​Faciliteterne er veldisponerede og indrettet med fem gode værelser, en hyggelig opholdsstue, spiseafdeling, køkken, vagtrum, terapilokale, vaske- og tørrerum m.m. – altsammen i stueplan og med udgang til de skønne, grønne arealer som omgiver bygningen. Derudover er der tre forsøgslejligheder. r.

Målgruppen

Tagstenen er et behandlingssted som er målrettet unge med misbrug eller misbrugsadfærd, i alderen 13-22 år.​

De unge kan udover misbruget have sociale og følelsesmæssige udfordringer. Mindre grader af fysisk eller psykiske funktionsnedsættelser og diagnoser, eller adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer, som kræver pædagogisk støtte.

Vi tilbyder støtte til, at:

  • Blive fri af sit misbrug
  • ​Indgå i sociale relationer
  • ​Få struktur på dagligdagen
  • ​Ændre en uhensigtmæssig adfærd
  • ​Få løst op for problemer i netværket/familien
  • ​Mestre psykiske udfordringer
  • ​Mestre skole eller arbejde​

Personale og kontaktinformationer​

Fællespersonale for Fonden Tagkærgaard:
Lasse Balsgaard, Direktør lb@tagkaergaard.dk
Niels Klemann, Økonomichef nk@tagkaergaard.dk
Rikke Damm Rossen, Socialrådgiver rikke.rossen@tagkaergaard.dk
Lene Jensen Mouboe, Socialrådgiver ljm@tagkaergaard.dk
Lone Rathgen Christiansen, Sundhedsfaglig leder lone.carl@tagkaergaard.dk
Tina Keller, Sygeplejerske tk@tagkaergaard.dk
Helle Jacobsen, Sygeplejerske hj@tagkaergaard.dk
Annemette Stolling, Sygeplejerske as@tagkaergaard.dk
Mikkel Ravn, Psykolog

Personale på Tagstenen:

Jonas Niedziella, Afdelingsleder jnn@tagkaergaard.dk

Ditte Mazur, pædagog
Katrine Marie Hvidgaard Poder, pædagog
Mette Fyhn, pædagogmedhjælper
Michael Søborg, psykoterapeut
Tanja Schubert, fleks ansat
Mikkel Ellermann, vågen nattevagt
Hans Jørgen Jessen, vågen nattevagt

Eksterne konsulenter der samarbejdes med i dagligdagen

​​Klinisk Psykolog Arne Jakobsen (Gruppeterapi og supervision)

​Kunstterapeut Annette Friborg (Ugentlig terapi til de unge)

​Huslæge Lægerne i Bjert

Børn og Ungepsykiater Marina Wind

Tagkærgaard

På Tagkærgaard tilbyder vi længerevarende behandlingsforløb for unge i alderen 13-22 år.

Tagstenen

På Tagstenen tlbyder vi længerevarende behandlingsforløb for unge i alderen 13-22 år.

Tagskægget

På Tagskægget tilbyder vi afklarings/afrusningsforløb for unge i alderen 13-22 år.

Tagkvisten

På Tagkvisten tilbyder vi længerevarende behandlingsforløb for unge i alderen 13-22 år.

Tagudsigten

På Tagudsigten tilbyder vi forskellige behandlingsforløb for unge i alderen 13-22 år.

Tagkærgaardskolen

Vi tilbyder undervisning fra 7 - 10 klasse, med særlig tilrettelagt undervisning for unge.