FONDEN TAGKÆRGAARD

Er du ung og har du et skadeligt forbrug af hash, kokain eller andet, er vi måske det rette tilbud til dig.

De fleste unge, der kommer i behandling hos os, vil gerne komme af med deres forbrug af stoffer, men har vanskeligt ved selv at ændre deres forbrug. Problemet er at stofferne også er med til at ”hjælpe” dem, til bedre at kunne klare forskellige udfordringer. Det er disse udfordringer vi vil hjælpe dig med at kunne mestre, uden et forbrug af stoffer.

Det kan være svært at træffe beslutning om at flytte ind Fonden Tagkærgaard.
​Du skal forlade dine vante rammer, familie og venner. For en tid skal dit nye hjem være hos os, hvor vi som personale vil være din støtte under en stor udviklingsproces.
​En proces, hvor der vil være klare rammer for dit hverdagsliv og hvor vi stiller krav til, at du deltager aktivt i dit behandlingsforløb, hvor du skal blive stoffri og udvikle dig som menneske.

​Vi tror på at dit stofmisbrug er et udtryk for, at du har brug for hjælp til at mestre dit liv. Vi ved det er et svært – men vigtigt – valg du skal træffe. Den proces du skal starte op kræver alle dine kræfter, og vi vil være med dig hele vejen!​

CITAT

I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp… men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man føler man ikke vil, det er DER man skal gøre det – du vil få en SEJR. Lære at håndtere livet… bare det at komme her, er et STORT skridt – kæmpe stort skridt!

Ung 16 år

Behandling hos os

Hvis du ønsker at komme i behandling hos Fonden Tagkærgaard, skal du:

  1. Kontakte din kommune for at tale med en sagsbehandler i Børn og Ungeafdelingen.

  2. Din sagsbehandler vil vurdere, om du er i målgruppen for at få tilbudt et behandlingsforløb, og der kan herefter aftales et møde, hvor du får mere viden om vores tilbud.

  3. Sagsbehandleren godkender behandlingsforløbet.

  4. Du flytter ind.

Din ret til behandling

Et behandlingsforløb hos os sker efter servicelovens § 52 stk.3 nr. 7. Det betyder, at det er din opholdskommune der kan træffe afgørelse om et behandlingsforløb, ligesom det er dem der har betalingspligten for opholdet.

Både forældre og unge er velkommende til at henvende sig for yderligere information, men det vil være jeres kommunen der skal rette henvendelse forinden et eventuel forløb kan starte op.

Når man er ung med et misbrug, har man særlige rettigheder i forhold til at modtage en hurtig hjælp til at komme ud af sit misbrug. Det fremgår af serviceloven § 101, stk. 3 ”at kommunalbestyrelsen skal handle hurtigt og effektivt for, at den unge kan komme i behandling for sit stofmisbrug”.

Det betyder, at der skal iværksættes et tilbud til den unge inden for 14 dage efter en henvendelse fra forældre eller den unge selv.

For at være berettiget til et behandlingstilbud, skal dit misbrug medføre alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der kommer til udtryk enten i skolen eller i forhold til dine relationer.

Hvad andre siger?

Når du går i behandling hos Fonden Tagkærgaard, træffer du et vigtigt valg for dit eget liv. Du bliver ikke kun clean. Du lærer også en hel masse ting om dig selv og hvorfor du reagerer på en bestemt måde, i en bestemt situation. Du lærer også at klare dig ude i det virkelige liv uden at være i misbrug”

UNG 17 år
Tagkærgaard
Jeg har været anbragt flere andre steder før jeg kom her, og der har jeg oplevet vold, og en helt anden type af pædagoger. Så da jeg kom her var det som et chok for mig, og at pædagoger kan være sådan. Her er man mere end bare deres arbejde. Man bliver en slags venner, og vi får et indblik i hinandens liv… Det har givet mig masser af ting. En ny side af livet, hvor jeg mærker tingene omkring mig”
UNG 20 ÅR
TAGKÆRGAARD

Det første møde med os​

Ved et såkaldt visitationsmøde er der mulighed for, at du kan se ”stedet an”, og vi fortæller om vores tilgang og vores dagligdag i detaljer. Herunder den tætte voksenkontakt, skole, livshistoriearbejde, terapiformer og vores forældreweekends. Ligesom vi afholder en personlig samtale med dig, hvor vi gerne vil høre din version af situationen – brugen af rusmidler, mængden af kriminalitet og vold, og din skolemæssige situation.

Enten før eller efter mødet vil der være en rundvisning på den afdeling, du måske skal bo på. Hvis det er muligt, vil en ung give dig en rundvisning.

Afslutningsvis vil vi tilkendegive, om vi tror du kan bruge vores tilbud. Hvor vi lægger vægt på din motivation for behandlingsforløbet, og hvorvidt vi mener du vil ”passe ind” i gruppen af unge. Ligesom vi giver et bud på startdato for afrusningen og behandlingsforløb.

Herefter skal du, sammen med din familie og din sagsbehandler hjem og tænke over hvorvidt vi er det rette tilbud for dig– typisk aftaler vi svar et døgn efter mødet.

Når du flytter ind​

Når du flytter ind på afdelingen vil du blive mødt med nye øjne, og få en frisk start. Vi ønsker at give dig den rette hjælp, til at komme ud af dit misbrug, og blive støttet i dine kompetencer, så du efter din tid hos os, er parat til et voksenliv med de bedst mulige forudsætninger.

De fleste unge bor her, fordi de har haft et misbrug og flere har oplevet problemer i skolen, til forældrene eller i forhold til sig selv.

Vi har en målsætning om, at;

1) Hjælpe dig ud af dit misbrug
2) Få styrket dine personlige kompetencer
3) Få styrket dine skolemæssige kompetencer, og gøre dig klar til et uddannelsesforløb
4) Få en bedre kontakt med din familie

Eget værelse

Når du flytter ind hos os, får du dit eget nymalede værelse, hvor der er de møbler, som du har brug for. Du er velkommen til at medbringe egne ting til værelset, og vi hjælper gerne med at indrette det hyggeligt.

Egne lommepenge

Du får hver uge egne lommepenge.
Fonden Tagkærgaard følger KL's vejledninger. Der er mulighed for at tjene arbejdsdusør på stedet ved forskellige gøremål.

Fritid

Fritiden kan bruges på stedet eller du kan gå til en fritidsaktivitet i en nærliggende by. På stedet har vi mulighed for træning, et værksted, boldbane og gode forhold til ude og friluftsaktiviteter.​​

En typisk dag hos os​

En typisk dag hos os starter med, at du står op, får ordnet dit værelse, spiser morgenmad og gør klar til at komme i skole.

Efter skole holdes der “eftermiddagsrunde” hvor du har mulighed for at komme med ønsker til, hvad du gerne vil lave resten af dagen.​

Lørdag er der morgenmad frem til kl. 13.00 og søndag er der morgenmad kl. 10.00.​

Fra søndag til torsdag er det sengetid kl. 22.45, og fjernsynet slukkes 22.30.

​Fredag og lørdag, samt skolefri perioder: Aftales med det overnattende personale, dog er man som udgangspunkt på værelserne kl. 23.45.​

CITAT

For mig betyder det meget, at der er så meget socialt og hyggeligt, og der bliver støttet op omkring fritidsaktiviteter uden for ”gården”

Ung 16 år

Viden om misbrug​

I vores arbejde med de unge bygger vi videre på den mangeårige erfaring vi har i arbejdet med misbrugsproblematikker. Ligesom vi som personale efteruddanner os, og deltager i relevante kursusaktiviteter. Derudover finder vi relevant inspiration i den forskningsbaserede viden, som bl.a. udgives af socialstyrelsen. Her interesser man sig for at besvare nogle af de samme spørgsmål, som vi beskæftiger os med i det daglige, hvor de blandt andet søger svar på; Hvad gør man, når det er tydeligt, at en ungs forbrug/misbrug kan få alvorlige konsekvenser for den unge?​

Vores tilgang er på det praksisnære plan. Det er os der møder den unge, som står i en udsat situation i sit liv. Det er os, der har muligheden for at påvirke den unges potentialer i livet. Derfor er vi interesseret i at vide mere om, hvordan vi udfører vores rolle bedst mulig. Som led i at indfri denne ambition, holder vi os opdateret om relevant evidensbaseret viden, som vi kan inddrage i vores arbejde.​


Årsager er mangeartet: ”Udvikling af misbrug og afhængighed er komplekst og kræver komplekse forklaringer og forståelsesrammer.”
Mads Uffe Pedersen
Århus universitet